Yritysinfo

Asuntotuotanto

Julkaisut

Taide
Blogi

Yhteystiedot

          Etusivulle
         
Kansainväliset tavarakuljetukset (2007).
ISBN 978-952-99211-5-7.

Tämä teos johdattaa lukijan logististen palvelujen tuottajan ja niiden käyttäjän rooleihin. Logistiikan kokonaisuuden ja EU:n liikennepoliittisen katsauksen avulla mieleen hahmottuu se kokonaisuus, jonka puitteissa kansainväliset kuljetukset tapahtuvat. Määräysten, sopimusten ja suositusten käsittelyllä luodaan kuva erilaisista kansainvälisistä sopimuksista. Niiden tunteminen on käytännön työtä tekevien tavanomaista ammattitaitoa.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulujen ja yliopistojen kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvien opintojen opiskeluaineistoksi. Kirja palvelee logistiikan opiskelun ohella myös muuta kansainväliseen kaupankäyntiin liittyvää korkeakouluopetusta. Lisäksi se toimii käsikirjana niille, jotka tarvitsevat kansainvälisiin tavarakuljetuksiin liittyvää yleistietoutta.

Kirjan tekijöillä on erittäin vankka tuntemus logistiikan teorioiden ja käytännön alueilta. Pitkäaikainen kokemus kansainvälisten kuljetusten suunnittelusta sekä korkeakoulujen ja eri yritysten konsultointi- ja opetustehtävistä on vaikuttanut kirjan tekijöiden näkökulmaan antaen johdonmukaisen ja monipuolisen esittelyn logistisesta ajattelusta sovellettuna kansainvälisiin tavarakuljetuksiin.


Sivuston suunnitteli ja toteutti
Antiikva